A'STUDIO с Live-концерта в ресторане Backstage в Мякинино