Elena Jaya с Live-концерта в ресторане Backstage в Мякинино